Monday, 16 May 2016

Taklimat Penggunaan Bahan MBMMBI
Program

TAKLIMAT PENGGUNAAN BAHAN MBMMBI SEKOLAH AHLI PKG TELOK AIR TAWAR
Tarikh


10 MAC 2016 ( Khamis )
2.00 hingga 5.00 petang
Tempat

Bilik Mesyuarat, PKG Teluk Air Tawar
Penglibatan

Pegawai Teknologi Pendidikan, Guru Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris
Objektif

1.

2.

3.

Memberi info kepada semua Ketua Panitia Bahasa mengenai perisian CD MBMMBI.
Membantu guru - guru agar dapat mengaplikasikan penggunaan perisian MBMMBI untuk sesi pengajaran dan pembelajaran.
Membimbing guru-guru mendapatkan bahan bantu mengajar dalam talian.
Impak/Refleksi/
Maklumbalas

1.

2.

3.

Taklimat telah dijalankan dengan jayanya.

Demontrasi pemasangan / instalasi perisian juga dijalankan.

Semua peserta dibekalkan dua salinan koleksi bahan perisian Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris dari tahun 2010 - 2016.