Tuesday, 1 March 2016

Mesyuarat Penyelarasan Bersama Guru ICTProgram

MESYUARAT PENYELARASAN BERSAMA GPB & GPICT BIL 1 / 2016
Tarikh


1 MAC 2016 ( Selasa )
2.00 hingga 5.00 petang
Tempat

Bilik Mesyuarat, PKG Teluk Air Tawar
Penglibatan

Pegawai Teknologi Pendidikan & GPB / GPICT Sekolah Ahli
Objektif
.

untuk memberi maklumat berkaitan dengan ICT sekolah dan perancangan aktiviti bersama GPB dan GPICT sekolah ahli
Impak/Refleksi/
Maklumbalas
1.

 2.

3.

mewujudkan hubungan baik dengan GPB & GPICT sekolah ahli

membantu sekolah ahli dalam menyelesaikan isu ICT sekolah

GPB dan GPICT mengetahui peranan atau tugas mereka di dalam sekolah.